ambulante begeleiding

Bewegen naar herstel

Dan kan BoxFun jou ondersteunen en begeleiding bieden. Bewegen naar herstel is een onderdeel van BoxFun die met indicatie vergoed kan worden vanuit de WMO.

Tijdens dit begeleidingstraject wordt er gekeken en gewerkt vanuit je hulpvraag. Tevens krijg je ondersteuning om reeds geleerde handvatten in de dagelijkse praktijk toe te passen en eigen te maken.

Via Bewegen naar herstel richt je je samen met mij erop om de zelfredzaamheid van jou te handhaven of te bevorderen, waardoor je leert om te gaan met je problemen. Hierdoor gebeurt het vaak dat de problemen niet meer als problematisch of als minder problematisch worden ervaren.

Ik geef je daarbij ondersteuning om structuur aan te brengen in je leven, praktische ondersteuning bij vaardigheden te bieden en bied je interventies op- en het aansturen\corrigeren van gedrag vanuit mijn eigen ervaringsdeskundigheid en mijn vaardigheden als ambulant begeleider. Ook oefenen we het vergroten van je zelfredzaamheid door aan de slag te gaan met onder andere je weerbaarheid. Tot slot oefenen we in de praktijk met het eigen maken en integreren van geleerde handvatten uit bijvoorbeeld behandeling.

Tijdens het traject Bewegen naar herstel gaan we op zoek naar de oorzaak van jouw probleem. De oorzaak pakken we aan waardoor gedragsverandering op kan treden en de problemen kunnen verdwijnen. We werken dus niet alleen met de hulpvraag, maar met de kern die daaronder zit.

Het traject kan kort of lang duren en kan wisselen in intensiteit.

Kiwa-Keurmerk-BoxFun

Meer informatie?

Neem gerust contact op met BoxFun!