ambulante begeleiding

Ambulante begeleiding

Middels ambulante begeleiding ondersteunt BoxFun jou in JOUW herstelproces om (weer) mee te doen in het dagelijks leven.

De begrippen Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid (HEE) staan centraal bij BoxFun.
Je werkt aan je herstel en maakt daarbij gebruik van jouw eigen kracht. Ter ondersteuning zet ik mijn ervaringsdeskundigheid in.

BoxFun is een zorgaanbieder die vanuit de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) zorg biedt aan eenieder die vanuit een indicatie aan zijn of haar herstel wil werken.

Kiwa-Keurmerk-BoxFun

Meer informatie?

Neem gerust contact op met BoxFun!