ambulante begeleiding

Klachtenportaal

BoxFun staat altijd open voor verbetering

Klachtenportaal | Zorg

Iedere zorgaanbieder is verplicht cliënten de mogelijkheid te bieden een klacht in te dienen over geleverde zorg. De zorgaanbieder hanteert hiervoor een klachtenregeling die moet voldoen aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg ofwel Wkkgz. U bent cliënt van een zorgaanbieder die deze klachtenregeling heeft ondergebracht bij het onafhankelijke Klachtenportaal Zorg.

Heb je een klacht?

BoxFun wil goede en verantwoorde zorg verlenen. BoxFun doet zijn uiterste best om de begeleiding op een zo optimaal mogelijke wijze te laten verlopen. Toch kan het voorkomen dat je niet helemaal tevreden bent. Laat het BoxFun weten zodat BoxFun zijn kwaliteit kan verbeteren en klachten in de toekomst kan voorkomen.

Neem de volgende drie stappen: