Logo|Boxfun|Image
ambulante begeleiding

Klachtenportaal

BoxFun staat altijd open voor verbetering

Klachtenportaal | Zorg

Iedere zorgaanbieder is verplicht cliënten de mogelijkheid te bieden een klacht in te dienen over geleverde zorg. De zorgaanbieder hanteert hiervoor een klachtenregeling die moet voldoen aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg ofwel Wkkgz. U bent cliënt van een zorgaanbieder die deze klachtenregeling heeft ondergebracht bij het onafhankelijke Klachtenportaal Zorg.

Heb je een klacht?

BoxFun wil goede en verantwoorde zorg verlenen. BoxFun doet zijn uiterste best om de begeleiding op een zo optimaal mogelijke wijze te laten verlopen. Toch kan het voorkomen dat je niet helemaal tevreden bent. Laat het BoxFun weten zodat BoxFun zijn kwaliteit kan verbeteren en klachten in de toekomst kan voorkomen.

Neem de volgende drie stappen:
 • Bespreek de onvrede of klacht eerst met de zorgaanbieder.
 • Komt u er samen niet uit? Dan kan zowel u als cliënt als de zorgaanbieder contact opnemen met Klachtenportaal Zorg via info@klachtenportaalzorg.nl.
 • Of vul op www.klachtenportaalzorg.nl het klachtenformulier in.

Spelregels bij onvrede of een klacht

De Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg heeft als doel openheid te geven over klachten en ongewenste gebeurtenissen binnen de zorg en hiervan te leren. Uw zorgaanbieder is verplicht een klachtenregeling te hebben zodat klachten naar behoren worden afgehandeld. Hieronder vindt u de wettelijke spelregels die gelden bij het indienen van een klacht of melden van een incident.

 1. Informeer eerst de zorgaanbieder omtrent uw onvrede of de klacht. Als het prettiger is hierbij ondersteuning te krijgen, dan kunt u deze aanvragen bij Klachtenportaal Zorg.
 2. Zowel de zorgaanbieder als de cliënt kunnen verzoeken om ondersteuning door een onafhankelijke klachtenfunctionaris.
 3. De 'formele' termijn gaat in na de schriftelijke indiening van de klacht bij de zorgaanbieder.
 4. De zorgaanbieder moet nu binnen 6 weken een onderbouwd oordeel geven over de klacht. Dit is de visie van de zorgaanbieder op de klacht, welke beslissingen er zijn genomen en welke maatregelen er naar aanleiding van de klacht worden getroffen.
 5. Deze termijn van 6 weken mag eenmaal worden verlengd met 4 weken. De zorgaanbieder brengt u daarvan op de hoogte, met onderbouwing van de reden.
 6. Alleen wanneer cliƫnt en zorgaanbieder het hierover eens zijn, is er nog een verlenging mogelijk, bijv. als er is afgesproken een bemiddelingstraject (mediation) te volgen.
 7. Bent u niet tevreden over de oplossing en de behandeling van de klacht, dan mag u de klacht laten voorleggen aan de onafhankelijke Geschilleninstantie KPZ.
 8. De onafhankelijke geschilleninstantie neemt het oordeel van de zorgaanbieder mee in de behandeling. De geschilleninstantie onderzoekt de situatie, doet een bindende uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden, en kent eventueel een schadevergoeding toe.

Kiwa-Keurmerk-BoxFun

klachtenportaal Informatie

Klik hier als je meer wilt weten over Klachtenportaal Zorg

Sociale Media

Facebook
LinkedIn