Logo|Boxfun|Image
ambulante begeleiding

Wat is BoxFun?

Middels ambulante begeleiding ondersteunt BoxFun jou in JOUW herstelproces om (weer) mee te doen in het dagelijks leven.

De begrippen Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid (HEE) staan centraal bij BoxFun.
Je werkt aan je herstel en maakt daarbij gebruik van jouw eigen kracht. Ter ondersteuning zet ik mijn ervaringsdeskundigheid in.

BoxFun is een zorgaanbieder die vanuit de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) zorg biedt aan eenieder die vanuit een indicatie aan zijn of haar herstel wil werken.

Kiwa-Keurmerk-BoxFun

BoxFun-boksen-als-metafoor Informatie

Klik hier als je meer wilt weten over Wat is boxfun?

Sociale Media

Facebook
LinkedIn