ambulante begeleiding

WMO- Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WMO

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is op 1 januari 2007 in werking getreden. Het doel van de Wmo is dat u kunt meedoen in de maatschappij.

De Wmo is in de plaats gekomen van de Wet Voorzieningen Gehandicapten (Wvg), de Welzijnswet en een deel van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Vanaf 1 januari 2015 krijgen gemeenten een brede verantwoordelijkheid voor de ondersteuning van zelfstandig, thuiswonende mensen, die beperkt zelfstandig kunnen deelnemen aan de samenleving. Het gaat om mensen met een beperking, een chronische ziekte of met psychische, psychiatrische of sociale problemen. Doel is om meer mensen met ondersteuning en zorg, thuis te laten wonen. Om hun zelfredzaamheid te vergroten, zodat ze mee kunnen (blijven) doen in de samenleving. De maatschappelijke ondersteuning die gemeenten nu bieden op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), wordt per 1 januari 2015 uitgebreid met ondersteuning op het gebied van persoonlijke begeleiding, kortdurend verblijf en beschermd wonen. Ook wordt de hulp bij het huishouden anders vormgegeven. Al deze taken vormen samen de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), onder de term maatschappelijke ondersteuning. Deze nieuwe wet gaat in op 1 januari 2015. De gemeenten krijgt hiervoor geld van het Rijk. Omdat het Rijk bezuinigt, moeten de gemeenten de taken echter met minder geld uitvoeren.

Bron: Vraagwijzer - www.vraagwijzersteenbergen.nl

Kiwa-Keurmerk-BoxFun

Meer informatie?

Neem gerust contact op met BoxFun!