ambulante begeleiding

Zorgaanbieder

Zorgaanbieder is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroepsmatig of bedrijfsmatig zorg aanbiedt aan een cliënt (artikel 1 lid 1 sub f Wzd).

Een zorgaanbieder in de zin van de Wzd kan zowel een instelling als een solistisch werkende zorgverlener.

Hiermee wordt aangesloten bij de definitie van zorgaanbieder in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (artikel 1 lid 1 Wkkgz).

Bron: KNMG Artsenpanel - https://www.knmg.nl

Kiwa-Keurmerk-BoxFun

Meer informatie?

Neem gerust contact op met BoxFun!